ลอง กับการเติบโตของเขา

ลอง หรือจำลองหนุ่มเยาวชนกะเหรี่ยงบ้านคลิตี้ล่าง ผู้เป็นที่จดจำของผ่องเพื่อนในเรื่องของการทุ่มเทและเต็มที่ในการช่วยเหลือเพื่อนพ้องน้องพี่ เขาคือชายหนุ่มผู้สร้างสรรเสียงหัวเราะในวงสนทนา ในหมู่มิตร ผู้ใส่ใจในรายละเอียดของคนรอบข้าง ผู้ที่อาสาออกมาช่วยงานเพื่อประโยชน์สาธารณะของชุมชนเสมอ เขามีชีวิตในวัยเด็กร่วมกับเพื่อนๆในชุมชนคลิตี้ล่างช่วงประถมต้น และได้ไปเติบโตอยู่ในเมืองกรุงในช่วงมัธยม หลังจากจบมัธยมปลาย เขาได้ใช้ชีวิตและสรรหาประสบการณ์ช่วงเวลาสั้นๆกับพี่ชายคนโตในเมืองกรุงอยู่อีกสองสามปี และเขาตัดสินใจไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัยเพราะด้วยปัจจัยสถานะทางการเงินของครอบครัวที่ไม่มีให้และบวกกับหัวใจที่ต้องการอยากกลับมาอยู่ดูแลใกล้ชิดกับพ่อแม่ เขาจึงได้กลับไปอยู่ในชุมชนทำงานไร่งานสวนช่วยพ่อแม่จนมีครอบครัวเป็นของตัวเอง

ลองช่วงแรกที่กลับมาจากเมืองกรุง มาช่วยจัดกิจกรรมเยาวชนในชุมชนคลิตี้ล่างและกำลังคุยกับแม่ของเขา

ลองกับจุดเริ่มของการเข้ามาเป็นกลุ่มเยาวชนคลิตี้ล่าง

การตัดสินใจลางานลาเรียนในเมืองกรุงเพื่อกลับมาอยู่บ้าน นอกจากจะได้กลับมาดูแลพ่อแม่และน้องชายคนเล็กอีกคนแล้ว ยังทำให้ลองได้กลับมาเจอกับเพื่อนๆ เยาวชนคลิตี้ล่าง เขาได้เข้ามามีบทบาทในกลุ่มเยาวชนคลิตี้ล่าง เขาเริ่มสนุกกับงานกิจกรรมเยาวชน กิจกรรมทุกครั้งที่เกิดขึ้นจะมีส่วนร่วมจากเขาอยู่เสมอไป หลายปีที่เขามีส่วนช่วยให้กิจกรรมเยาวชนได้ขับเคลื่อนไปอย่างราบรื่นและมีสีสัน แม้จะอยู่ในเมืองกรุงกลับมา ก็ทำให้เขาสนิทกับกลุ่มเยาวชนคลิตี้ล่างในชุมชนทุกคนได้อย่างง่ายดายและเป็นที่รักของทุกคนในชุมชน และเส้นทางรักของเขากับทิพย์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงเลาที่เขาทั้งคู่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเยาวชนคลิตี้ล่างนี้เช่นกัน จนปัจจุบันลองกับทิพย์มีลูกสาวที่แสนน่ารักวัยสามขวบด้วยกันชื่อนิชา และภรรยาของลองทิพย์ ก็กำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สองได้พึ่งสามเดือนกว่าๆ…

Thanakrit Thongfa

🌎Climate Strikes CNX 🙅🏻‍♂️Anti plastic 🌳Environmentalism 🙋🏻Human rights 🏞 Community organizing

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store